Прогулка по Позитано  № 1.                    

                                         Конец октября 2009 г.

     Фото Кирила Сергинова, Александра Кашина и Владимира Камоликова.

               
     
             
     
     
      
           
      
           

          Позитано - рай на земле   

  

 

.